Jednodušší a levnější přeprava zboží

Doprava zboží se velice urychlila ve chvíli, kdy se započaly používat přepravní pomůcky. Nejběžnějším rozměrem přepravních palet je půdorys 1200 x 800 milimetrů. Tímto rozměrem disponuje takzvaná standardní paleta. Její rozměry jsou totožné s EURO paletou. Na rozdíl od ní ale nejsou ostatní rozměry určeny normami.

detail zasněžené EURO palety

·        Standardní palety https://www.paletymorava.cz/standardni-palety mohou mít tedy různou výšku, nosnost i konstrukci.

o   Zvláštním typem standardní palety je takzvaný „banán“.

o   Jedná se o odlehčenou konstrukci, přičemž půdorysné rozměry zůstávají stejné.

o   Tato odlehčená paleta má pochopitelně i nižší nosnost.

o   Je dovoleno na ni ukládat zboží o maximální hmotnosti do tří set kilogramů. 

Velkou výhodou využívání palet ve skladovacích prostorách i v přepravních prostředcích je možnost stohování. Při stohování je ale nutné palety zabezpečit proti sesunutí.

§  Tento úkon se provádí pomocí průtažné fólie, kterou se palety ovinou.

§  Poté se zapáskují ocelovou nebo plastovou páskou.  
sklad palet

Snadná manipulace

Manipulace s paletami při nakládce, vykládce i práci ve skladovacích prostorách, je usnadněna díky konstrukčnímu řešení samotných palet. Pro manipulaci se využívá buď vysokozdvižný vozík (paletový nakladač) anebo nízkozdvižný vozík (paletovací vozík).

o   Na výrobu přepravních palet se nejčastěji používá dřevo.

o   Má to své výhody.

§  Po vysušení je tento materiál poměrně lehký a také se s ním dobře pracuje.

Zvláštní skupinu tvoří mezi přepravními pomůckami takzvané Gitterboxy. Tyto přepravní palety jsou z velké části tvořeny kovovými prvky. Půdorysné rozměry ale zůstávají stejné jako u standardních anebo EURO palet. Normované půdorysné rozměry standardních palet umožňují také vykupování palet.

§  Díky tomu je možné uspořit finanční prostředky.

§  Jednotlivé palety se totiž nemusejí vracet do původního místa.

 

You Might Also Like