Firma v dluzích? Víme, jak na to!

Varianty řešení zadlužené firmy
Pokud se podnikatel dostane do situace, kdy není schopen splácet svoje závazky, může se stát, že situaci bude řešit konkurzem či reorganizací nebo také úpadkem. Pokud se jedná o podnikatele, který má obrat nižší než dva miliony českých korun, přichází v úvahu také tzv. nepatrný konkurz.

tíseň
 
Riziko podnikání
Ne nadarmo se se říká, že risk je zisk. Také je ale známý výraz “riziko podnikání”.  Podnikatelé se dostávají do velké řádky rizik a situací, kdy nejsou schopni splácet své závazky. Není výjimkou, že společnost musí svůj provoz zcela ukončit, protože nedostane zaplaceno za svoje služby nebo zboží. Na těchto platbách je samozřejmě provoz firmy závislý. Reakcí na takovou situaci samozřejmě je, že podnikatel nemůže zaplatit právě svoje závazky. V tu chvíli však není nutné hodit flintu do žita, ale je třeba okamžitě reagovat ještě před tím, než totální úpadek nastane.
 
Kdy nastává daný okamžik?
Jak má však firma poznat, kdy je ten správný okamžik? Jak má podnikatel poznat, že už by měla firma vyhlásit úpadek a podat insolvenční návrh k místně příslušnému krajskému soudu? Je jasné, že ne každému se do toho chce, protože si ještě více může poškodit jméno. Někdy ani sám podnikatel nemá tušení, že se do úpadku řítí.
 
Co udělat pro snížení rizika příchodu úpadku?
Rozhodně nezapomínejte na faktury, které nemáte od svých klientů a partnerů zaplacené. Pokud se stane, že opravdu existuje taková faktura a není již delší dobu zaplacena, neváhejte se obrátit na firmu, která se specializuje přímo na vymáhání pohledávek. V těchto společnostech pracují odborníci, kteří znají zákony a mohou vám nejen pomoci s organizací a sledováním vymáhacího procesu, ale také se samotným vymáháním nejen klasickým, ale také soudním či exekučním.

kancelář
 
Jak tedy úpadku předcházet?
•      Pečlivě kontrolujte své klienty a jejich úpadky
•      Rozložte svoji podnikatelskou činnost podle oborů mezi několik firem
•      Pokud kontrolu nezvládnete obraťte se na odborníky v oboru vymáhání pohledávek
•      Pravidelně vyhodnocujte příjmy a náklady
•      Řádně veďte účetnictví

Previous post Češi nakupují více než v loňském roce
Next post Pražské hotely jsou z nejvytíženějších v Evropě