Black hat SEO – o co se jedná

Dobré umístění ve výsledcích vyhledávání je zajisté důležitým způsobem, jak přilákat zákazníky pro váš byznys. Existují různé metody, jak toho dosáhnout. Některé z nich jsou konvenčnějšího rázu, jiné se spoléhají na chyby v algoritmech, které využívají ve svůj prospěch. Jinými slovy se jedná o tzv. "black hat SEO".
nápis seo
Přestože to prozatím může znít jako zajímavý způsob, jak si zlepšit pozici webu, ale pojí se s nimi jedno hlavní riziko. Algoritmy prodělávají  neustálý vývoj, a proto jsou chyby, se kterými "black hat SEO" pracuje, jsou postupně odstraňovány. Proto byste měli zvážit, zda svou internetovou prezentaci založit na tak nestabilních pilířích, a nespolehnout se raději na metody konvenčnější. Pokud byste se s podobným přístupem setkali kupříkladu u profesionála, bylo by na místě zvážit, jestli se vyplatí pokračovat ve spolupráci. O jaké konkrétní praktiky se ale jedná?
Skrytý text
V jádru této metody leží umísťování textů, přeplněných klíčovými slovy na váš web, a jejich následné sktytí pomocí CSS. Tento postup je problematický ze dvou důvodů, a odráží se v něm změna filozofie vyhledávačů, spojená se zlepšením jejich algoritmů. Zatímco dříve vám k úspěchu stačilo pouze značné množství klíčových slov na vašem webu, dnes již získává navrch kvalita před kvantitou. Weby, které neobsahují kvalitní texty, ale texty pouze naplněné klíčovými slovy, nadále nebudou získávat pozitivní page rating. To samé platí i pro weby, které obsahují libovolnou formu skrytého textu.
Tapetování klíčovými slovy
Tato praktika se od výše popsané liší především tím, že texty v tomto případě nejsou skryty, ale všem na očích, takže jistou úroveň přece jenom musí mít. Ale, koncentrace klíčových slov i zde dosahuje pro člověka nesnesitelných hodnot. Ať už se bavíme o nadpisech, popiscích, nebo obyčejných marketingových textech, opravdu se nevyplatí dbát na kvantitu před kvalitou. Pamatujte, web máte pro zákazníky, ne pro roboty.
google vyhledávač
Duplicitní obsah
Toto není tak obvyklý postup, ale přesto se s ním stále lze setkat. Týká se především firem, které operují v různých městech, a proto pro každé z nich vytvoří samostatnou stránku. Všechny mají stejný obsah, až na jednu výjimku, kterou jsou právě názvy města, kterého se stránka týká. Pokud je toto i váš případ, bylo by nejlepší, kdybyste zachovali pouze jednu z nich. Vyhledávače kladou mnohem větší důraz na originalitu obsahu, a proto si vaše stránky navzájem škodí.

Previous post Rychlý, rychlejší, nejrychlejší
Next post Vybírejte pečlivě