Google Trends

Jakým způsobem vaši zákazníci vyhledávají vaše nabízené produkty a služby na webu? Právě vhodně zvolená klíčová slova mohou rozhodnout o úspěchu, anebo neúspěchu vašeho marketingu. Zkuste si udělat průzkum a zjistit, která slovní spojení nejvíce zákazníků přiláká na vaše webové stránky. Pomoci vám s tím může nový a vylepšený nástroj pro návrh klíčových slov, neboli Google Trends. S jeho pomocí je možné si zvolit vhodná klíčová slova, která přilákají co možná největší množství zákazníků na váš web.
seo optimalizace pro vyhledávače

Nástroj pro návrh klíčových slov

Google Trends vám může pomoci odhalit vzorce chování vašich návštěvníků webových stránek a rovněž zákazníků.
ü  Ukáže vám, jak často jsou v různých částech světa vyhledávány jednotlivá slova.
ü  Zkusí odhadnout, jak často budou tato slova a výrazy vyhledávány v budoucnu.
ü  Vyhodnocené výsledky vám potom zobrazí ve snadno pochopitelném grafu.
ü  Na základě podrobné analýzy předpoví, jak velký zájem bude o dané termíny v budoucnu.

Hledanost klíčových slov

V tomto novém a vylepšeném Google Trend je možné vyhledat až pět výrazů a termínů najednou. Potom je možné je navzájem porovnávat.
ü  Nástroj vám následně zobrazí graf vyhledávání.  Ukazatele výrazů budou stoupat, anebo klesat podle toho, jak veliký o ně byl v tu určitou dobu zájem.
ü  Každý jednotlivý výraz je zastoupen jednou linkou. Nástroj pak v průběhu času ukazuje, jak často návštěvníci webu vyhledávali vámi zvolená slova.
ü  Všechna získaná data je možné si stáhnout do vašeho počítače.
Nejlepší klíčová slova potom vložte na nejdůležitější místa vašich internetových stránek, a to například:
ü  do názvu stránky
ü  do popisu stránky
ü  do identifikátoru
ü  do názvů jednotlivých podstránek
ü  do popisků u obrázků
ü  do vaší kampaně
klíčová slova
Porovnávejte hledanost klíčových slov v jednotlivých oblastech regionu a na základě těchto informací potom můžete upravit, jak klíčová slova, tak i reklamní kampaň, anebo obsah vašich webových stránek.

Previous post Je čas přezout
Next post Investice do vzdělání